Zakład Betoniarski
Marcin Lalicki

Krzemienica 309
tel. 17-224-74-95
mlalicki@gmail.com
GALERIA

1. PŁYTKI CHODNIKOWE:

2. KRAWĘŻNIKI:

3. KORYTKA ŚCIEKOWE:

4. SŁUPKI GRANICZNE:

Podane ceny są cenami brutto (nie jestem płatnikiem podatku VAT).
Transport we własnym zakresie.